Veliki vodič otrokovega govora – prvi pravi stavki

11. okt'18

Od prvega vdiha takoj po rojstvu pa do prve besede otroci premagajo mnoge spremembe in starši kar ne morejo verjeti, da gre tako hitro. Z dveletnim otrokom se za razliko od dvomesečnega že lahko pogovarjajo in veliko bolje razumejo svoje potrebe. Obdobje med drugim in tretjim letom je prelomno in razvojno hitrejše kot prejšnje. Oglejte si, zakaj.

Zadostuje le nekaj mesecev, da bi se malček premaknil od prvih besed k dvobesednim poimenovanjem, od njih pa k pravim stavkom. Težko je opredeliti, ali so zaradi tega bolj veseli starši ali otroci, ki jih okolica končno razume. Obdobje med 24. in 30. mesecem življenja spada k pravljični številki tri. Ne le zato, ker se bliža tretji rojstni dan, ampak predvsem zato, ker otroci spremenijo svoje dvobesedne stavke v tri besedne.

Kaj, zakaj, kdo, kje?

Še več kot s tri besednimi stavki se med obdobje med drugim in tretjim letom povezuje z vprašanji. Z vidika staršev in bližnjih so ta vprašanja neskončna in se ponavljajo, za otroke pa pomenijo nov način učenja. Najpogosteje se boste verjetno srečali z vprašalnico Kaj?, kar se ne navezuje le na poimenovanje stvari, ampak ima širši domet. Otroci se z enostavno vprašalnico sprašujejo, kako stvar deluje in kaj se z njo naredi? Kmalu po izjavi tega prvega vprašanja otroci nadaljujejo z naslednjo - Kdo?

Otroci postopoma začenjajo razumevati čas in prostor in ne dojemajo več le sedanjosti, kar kažejo z novimi besedami, ki sovpadajo s časom – zdaj, potem, tukaj, tam, včeraj, naredim, popapam.

"To vse kaže na to, da otroci začno razumevati preprostejše časovne in prostorske odnose in o njih tudi govorijo. To pa predvsem zahvaljujoč razvoju spomina in domišljije, ki nastane po drugem letu življenja, ki se ne odraža le v govoru, ampak v celotnem duševnem razvoju otroka," pišejo avtorice Knjige o otroškem govoru.

Prva leta risanje

Povečanje besednega zaklada

S povečanim številom besed v stavku in prvimi vprašanju se veča tudi besedni zaklad. Medtem ko otroci pri dveh letih uporabljajo približno 300 besed, jo lahko dve in polletni otroci razširijo na kar 450 do 500 besed. Nekatere besede so lahko med njimi izmišljene, to pa zaradi povsem preprostega razloga - otroci še ne poznajo danega poimenovanja ali pa se ga ne morejo spomniti, zato ustvarijo novo besedo. Mravljica bi na primer tako lahko postala biža, ker beži. :) V tej starosti se ne kaže le otrokova domišljija, ampak tudi lepo vedenje. Otroci začenjajo uporabljati vljudnostne fraze, tipa prosim, hvala in dober dan.

Novost pri besednem zakladu so tudi pridevniki in predvsem glagola hočem in nočem, ki jih boste z njihovih ust slišali kar pogosto. Kot odgovor na prva vprašanja se začenjajo v otroškem govoru pojavljati kazalni zaimki ali besede, ki izpolnjujejo namen zaimkov. Opazite lahko besede kot so tak, tam, tisti. Velik premik se zgodi tudi pri uporabi osebnih zaimkov jaz, ti, on, mi, vi in njihovem pravilnem pregibanju. Otrok pri tej starosti v popolnosti še ne dojema svojega JAZ-a, zato lahko o sebi kdaj pa kdaj govori z uporabo svojega imena.

Izgovorjava in razumevanje

Napredek se v tem obdobju ne tiče same uporabe besed, ampak tudi otroške slovnice in izgovorjave. Poleg zaimkov, pridevnikov in novih glagolov začnejo otroci pravilno uporabljati tudi predloge, med katerimi so prvi v vrsti v, na, do. Pri koncu tega dvoinpolletnega obdobja se najdejo tudi predloga s in k. Velik korak je tudi izgovorjava posameznih glasov, konkretno gre za sičnike in šumnike ter soglasnik r.

Za starše in tudi za otroke je velikega pomena vzajemno razumevanje, ki ste ga še pred nekaj meseci le zaman pričakovali. Če daste otroku pri 30 mesecih starosti v roke glavnik ali žlico, že dobro ve, kaj mora z njima početi in ju ne zamenjuje. Poleg besed razume tudi geste in mimiko ter zna samo z gestami pokazati kar želi. V tem obdobju jih ne potrebuje tako zelo, kakor v prejšnjem, saj zna mnoge misli izraziti z besedami.

Obdobje upora

Obdobje med drugim in tretjim letom življenja je za starše lahko prava preizkušnja potrpežljivosti. Otrok prihaja v poznano obdobje prvega trmarjenja. Vse stvari želi preizkusiti sam, kar lahko starše predvsem v časovni stiski odhoda v vrtec pripelje do obupa. Trmo spremljajo bom sam/-a, jaz hočem, nočem, in tudi omejene možnosti izvedbe samega dejanja samostojno. Otrok želi vse preizkusiti in dokazati, da njegove možnosti niso omejene. To pa ne le z nezadostno močjo, ampak tudi s staršem, ki jim ne dovolijo risati po stenah in rezati z nožem.

To obdobje prvih konfliktov med starši in otroki se kaže z brcanjem, kričanjem in metanjem ob tla. Za to obdobje to ni nič neobičajnega. To pomeni le eno – otrok prehaja na višjo razvojno raven in to preprosto mora preiti. Nekateri otroci obdobje prvega upora premostijo brez izrazitejših konfliktov, drugi pa se mečejo na tla in lahko na javnih prostorih na prvi pogled delujejo zelo neobvladljivi. V tem obdobju je najbolj pomembna komunikacija z otrokom, to pa predvsem v situacijah, v katerih neomajno vztraja pri sladkariji ali igrači.

Prva leta trma

»Kakor da« igra

Dvo in triletni otroci obožujejo igre, kjer lahko predstavljajo kogar koli. Njihova domišljija se prebuja in razvija se tudi predstavnost in sama otroška igra. Otroci vas bodo v tem času presenetili z različnimi čačkami, ki bodo sčasoma dobile izrazitejše oblike. Otrok je navdušen nad vsako svojo umetnijo in zagotovo zasluži tudi nagrado staršev, čeprav risbice nimajo nobenega smisla. Priljubljene so različne igre poklicev – kuhanje, umivanje, skrb za dojenčka, modna pista, popravilo televizije ali telefona.

Še bolj zanimive pa postanejo aktivnosti in igre na svežem zraku. Otroci so v tem obdobju bolj spretni in imajo boljšo koordinacijo, uspe jim ohraniti ravnotežje in mnogi se že prvič usedejo na kolo ali stojijo na smučkah. Po prstih hodijo kot baletke in z navdušenjem poskakujejo s stopničk in manjše ovire. Otroci uživajo v pogledu z ramen očkov, kjer jim veselo sedijo med sprehodi in se delajo, da sedijo na konjičku. To, da dojemajo svoje telo v prostoru, bo kasneje pomembno za razumevanje prostorskih razmer.

Obdobje pred tretjim rojstnim dnevom predstavlja za otroke velik mejnik pri razvoju, ki se ga veselijo tudi starši. Oborožite se s potrpežljivostjo pri odgovarjanju na neskončna vprašanja in pripravite veliko papirja in barvic. Čaka vas obdobje polno domišljije.