Formalnosti, ki se jim po rojstvu otroka ne izognete

  Kategorije: Dojenčki in malčki,
5 min.
05. sep'17

V naših blogih vam prinašamo mnogo uporabnih informacij o nosečnosti in materinstvu. Poleg njih je treba tudi vedeti, da morate pred porodom in nastopom materinskega dopusta misliti tudi na nepriljubljeno »papirologijo«. Obiskov uradov se ne boste izognili pred otrokovim rojstvom. Kaj vse pa je treba opraviti še pred rojstvom otroka, kaj po porodu in kakšne so vaše dolžnosti?

Dolžnosti urad nosečnost

Dolžnosti med nosečnostjo

Porodniški dopust

Približno en mesec pred porodom vam ginekolog izstavi potrdilo o porodniškem dopustu. To potrdilo odnesete na Center za socialno delo, kjer dobite tudi dva obrazca za delodajalca, ki ju odnesete v izpolnitev. Porodniški dopust lahko začnete koristiti največ 42 dni pred predvidenim porodom, vendar najkasneje 28 dni pred porodom. Če pričakujete naslednjega otroka kmalu za prvim in preidete s starševskega dopusta otroka na porodniški dopust, ne pozabite tega naznaniti Centru za socialno delo.

Izbira pediatra

Otroškega zdravnika lahko izberete že pred otrokovim rojstvom. Pediatra za svojega otroka lahko izberete kjerkoli, v primeru prezasedenosti vas mora vzeti pediater v bližini vašega prebivališča. S pediatrom se dogovorite, ali bo na prvi obisk prišel k vam domov (bolj izjema) ali pa boste šli na obisk v ambulanto. Pozanimajte se, kdaj sprejema novorojenčke, da bi se izognili bolehnim otrokom v čakalnici.

Izbira pediatra

Prijava otrokovega imena

Ime otroka morata formalno sporazumno določiti oba starša v roku 30 dni po rojstvu. V tem času ga morata prijaviti na katerikoli upravni enoti. Če jima sporazumna odločitev ne gre od rok, jima po izteku roka pomaga center za socialno delo. Ime in priimek sta vsak zase lahko sestavljena iz največ dveh besed oziroma nedeljivih celot, v nasprotnem primeru morata starša podati izjavo o izbiri osebnega imena za pravni promet.

Soglasje očetovstva

To zadeva neporočene pare. Priznanje očetovstva lahko opravite še pred otrokovim rojstvom na upravni enoti v kraju svojega stalnega prebivališča. To vam je lahko v pomoč pri izostankih iz delovnega mesta, zaradi nudenja pomoči bodoči mamici.

Obveznosti po rojstvu

Rojstni list

Rojstni list uredite že v porodnišnici. Prosili vas bodo, da izpolnite svoje podatke, podatke o otrokovem rojstvu pa bodo izpolnili sami. Pri dokazovanju očetovstva vam bo v veliko pomoč poročni list. Samske, ločene ali mamice, ki živijo v zunajzakonski skupnosti, boste morale izvesti postopek priznanja očetovstva, če želite, da ima vaš otrok priimek drugačen od vašega.

Rojstni list vam navadno pošljejo po pošti v enem mesecu po otrokovem rojstvu. Je prvi in nujno potreben dokument, saj boste z njim pridobivali nadaljnje dokumente, vsebuje pa tudi enotno matično številko občana (EMŠO). Zaprosite pa lahko tudi za izdajo izpiska iz matičnega registra o rojstvu na katerikoli upravni enoti, ali pa prek portala e-uprava s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Formalnosti nosečnost

Stalno prebivališče otroka

Stalnega prebivališča otroka vam ni treba prijavljati, v primeru, da je enak stalnemu prebivališču enega od staršev, ki mu je otrok zaupan v varstvo in vzgojo. Prav tako tega ni treba posebej prijavljati, če je enak naslovu stalnega prebivališča obeh staršev.

Davčna številka

Za davčno številko vam prav tako ni treba skrbeti, saj vam jo »samoiniciativno« izda pristojni urad v roku treh mesecev po rojstvu dojenčka. Če bi jo želeli imeti prej, se morate osebno zglasiti na pristojnem davčnem uradu.

Osebna izkaznica in potni list

Osebna izkaznica in potni list sta dokumenta, ki ju uredite po želji. Enega izmed njiju boste potrebovali, če želite z otrokom na pot. Vlogo za pridobitev osebne izkaznice vloži na upravni enoti eden od staršev, za vložitev pa potrebujete izpisek iz matičnega registra o rojstvu in ustrezno fotografijo. Svojo istovetnost boste morali dokazati z osebnim dokumentom. Če želite potovati v države izven EU, boste za to potrebovali potni list. Za izdajo potnega lista veljajo ista pravila. Če ne nameravate potovati, se je smiselno odločiti le za en dokument, predvsem zaradi stroškov, ki pri teh postopkih nastanejo.

Zdravstvena izkaznica

Zdravstveno izkaznico morate urediti še pred prvim obiskom pediatra, da boste lahko uveljavljali pravico do plačila zdravstvenih storitev. Če bo otrok potreboval zdravstveno pomoč še pred izdajo izkaznice, boste pridobili začasno potrdilo. Do njegove starosti, 60 dni, lahko koristi zavarovanje na enega izmed staršev. V primeru, da so starši samostojni podjetniki, kmetje itd., lahko prijavo opravijo sami, na območni izpostavi ZZZS, seveda ob predložitvi rojstnega lista.

Rojstvo
Dodatni bonusi

Do enkratne pomoči ob rojstvu otroka je upravičena vsaka mamica ali očka, s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki dejansko živi na tem območju. Prispevek je namenjen nakupu opreme in dodatkov za dojenčka. Enkratni prispevek znaša 280 €.

Starši za rojstvo otroka prejmejo tudi denarno pomoč občine, v kateri so prijavljeni. Ta pa se od občine do občine razlikuje. Žal pa je med njimi tudi nekaj takih, ki za novega občana ne namenijo ničesar.

Ne pozabite na olajšavo za vzdrževane družinske člane. Vzdrževani družinski člani so vsi otroci do dopolnjenega 18. leta starosti, vsi ostali pa morajo izpolnjevati določene pogoje. Običajno se najbolj izplača, če olajšavo za otroka uveljavlja starš, ki ima večjo plačo, vendar pa se lahko dogovorita tudi drugače (z razdelitvijo, ali pa vsakemu sorazmerni del olajšave).

Formalnosti porod

Druge dolžnosti

V mislih imejte dejstvo, da so dokumenti o otrokovem rojstvu ključnega pomena in jih boste morali morda predložiti tudi večkrat. Kopije boste ponekod morali posredovati delodajalcem in drugim službam za uveljavljanje pomoči. Na centru za socialno delo se pozanimajte o prispevkih, ki vam morda glede na vašo situacijo pripadajo, med drugimi dodatek za nego otroka, otroški dodatek in različni družinski prejemki. Pozanimajte se tudi v zvezi uveljavljanja očetovskega dopusta.